GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Học sinh học tập tại trường THCS - THPT  Hà Thành có được nhiều lợi thế: - Học sinh được hình thành một hệ giá trị sống và kĩ năng sống cơ bản phù hợp với dân tộc và hội nhập quốc tế. - Học sinh được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về văn hóa theo chương trình quốc gia, đáp ứng tốt các kì thi. - Học sinh được bổ sung và nâng cao về tiếng Anh, biết sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp, đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên hoặc đi ngay vào cuộc sống. - Học sinh được phát triển những sở … Xem tiếp

Cuộc sống học đường

TRẢI NGHIỆM KỸ NĂNG SỐNG “VUI KHOA HỌC CÙNG HARRY POTTER”

TRẢI NGHIỆM KỸ NĂNG SỐNG “VUI KHOA HỌC CÙNG HARRY POTTER”

THÔNG BÁO  CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG  "VUI KHOA HỌC CÙNG HARRY POTTER"     Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2019

Góc Phụ huynh

TRUNG THU NGỌT NGÀO IN ĐẬM SẮC MÀU TUỔI THƠ

TRUNG THU NGỌT NGÀO IN ĐẬM SẮC MÀU TUỔI THƠ

Tuổi thơ ai cũng đi qua bên những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, rộn vang tiếng cười đùa cả một con phố khi cùng nhau phá cỗ đêm trăng. Nhưng phá cỗ