Thông tri triệu tập đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

( 05-11-2019 )

 

TRƯỜNG THCS-THPT HÀ THÀNH
BCH ĐOÀN THANH NIÊN
*******
Số: ……/KHĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 THÔNG TRI

Triệu tập đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THCS-THPT Hà Thành, nhiệm kỳ 2019-2020

Kính gửi: BCH các chi đoàn

 Căn cứ kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS-THPT Hà Thành nhiệm kỳ 2018-2019, ngày 07/12/2018;

Căn cứ công vắn số 15/ĐTNHT ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường THCS-THPT Hà Thành v/v triệu tập đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS trường THCS-THPT Hà thành, nhiệm kỳ 2019-2020;

Ban Chấp hành Đoàn trường THCS-THPT Hà Thành triệu tập các đồng chí là đại biểu chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS trường THCS-THPT Hà thành, nhiệm kỳ 2019-2020 (có danh sách kèm theo) như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

1.1. Thời gian:

  • Phiên thứ nhất: Từ 14h30 đến 16h00, thứ tư, ngày 06/11/2019
  • Phiên thứ hai: Từ 8h30 đến 10h00, thứ sáu, ngày 08/11/2019

1.2. Địa điểm: Phòng học thể chất, tầng 3, khu nhà A.

2. Yêu cầu đối với Đoàn Đại biểu và Đại biểu:

2.1. Yêu cầu:

– Các đại biểu thực hiện đúng quy chế Đại hội, có mặt trước 30 phút (tại mỗi phiên làm việc của Đại hội)

2.2. Trang phục:

– Phiên thứ nhất: Ban chấp hành mặc asoThanh niên Việt Nam. Đoàn đại biểu mặc áo trắng, quần tối màu, đeo huy hiệu đoàn.

– Phiên thứ hai: Nữ đại biểu mặc áo dài trắng, nam đại biểu mặc áo trắng, quần tối màu, đeo huy hiệu đoàn.

Ban Thường vụ Đoàn trường THCS-THPT Hà Thành đề nghị các chi đoàn thông báo cho các đại biểu của đơn vị về dự Đại hội theo đúng thành phần, thời gian và yêu cầu, quy định tại Thông tri này.

BAN THƯỜNG VỤ

     PHÓ BÍ THƯ      

PHẠM THANH HUYỀN

Thông tin chi tiết học sinh xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1dstwr1bYCBu-utXWPpduaYkwk4Sfci30/view?usp=sharing