ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

10:40:22 22/06/2021

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Tiến Luận

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi

Chuyên gia về liên kết giáo dục quốc tế và du học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh

Ủy viên Hội đồng quản trị

Trực tiếp điều hành nhà trường

Nguyên PCT Quận Cầu Giấy – Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ Nguyễn Viết Cẩn

Hiệu trưởng

Nguyên CT Công đoàn Ngành GD Thủ đô

Nguyên Hiệu trưởng THPT Xuân Đỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ Vũ Thị Kim Oanh

Ủy viên Hội đồng quản trị

Phó Hiệu trưởng

Chuyên gia về hợp tác quốc tế,

liên kết giáo dục và đào tạo nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ Đinh Thị Dung

Phó Hiệu trưởng

Quản lí hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ Nguyễn Sáu Quyền

Phó Hiệu trưởng

Quản lí chuyên môn

 

 

HTS