TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ TRỰC TUYẾN

01:29:17 09/06/2021

Trước rất nhiều băn khoăn của cha mẹ, thầy cô làm sao để đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng cho kỳ kiểm tra đánh giá, trường THCS-THPT Hà Thành đã xây dựng kết hoạch cụ thể, đưa ra quy trình tổ chức thi và quy chế thi rõ ràng. Mọi thông tin chi tiết được thông báo tới từng học sinh và phụ huynh qua buổi hợp CMHS trực tuyến và đăng tải trên nhóm lớp, thu được sự đồng thuận nhất trí cao của các bậc phụ huynh. Đồng thời các phụ huynh cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chuẩn bị trang thiết bị kiết nối cho con tham dự thi, phối hợp với thầy cô giáo trong công tác giám sát thi hiệu quả. Thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu trong việc không ngừng đổi mới sáng tạo và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, các thầy cô Hà Thành sử dụng linh hoạt các công cụ và giải pháp kiểm tra đánh giá để phát huy tính trung thực, tự giác của học sinh, hạn chế tối đa việc vi phạm quy chế thi như bật camera khi làm bài kiểm tra, sử dụng công cụ quay lại màn hình, tiến hành tổ chức kiểm tra trên các phần mềm chất lượng...Trước những thách thức mới, tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường đã lựa chọn nhiều giải pháp hiệu quả để tổ chức thành công những kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc, công bằng, đánh giá đúng thực lực của học sinh. 

Trước rất nhiều băn khoăn của cha mẹ, thầy cô làm sao để đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng cho kỳ kiểm tra đánh giá, trường THCS-THPT Hà Thành đã xây dựng kết hoạch cụ thể, đưa ra quy trình tổ chức thi và quy chế thi rõ ràng. Mọi thông tin chi tiết được thông báo tới từng học sinh và phụ huynh qua buổi hợp CMHS trực tuyến và đăng tải trên nhóm lớp, thu được sự đồng thuận nhất trí cao của các bậc phụ huynh. Đồng thời các phụ huynh cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chuẩn bị trang thiết bị kiết nối cho con tham dự thi, phối hợp với thầy cô giáo trong công tác giám sát thi hiệu quả. Thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu trong việc không ngừng đổi mới sáng tạo và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, các thầy cô Hà Thành sử dụng linh hoạt các công cụ và giải pháp kiểm tra đánh giá để phát huy tính trung thực, tự giác của học sinh, hạn chế tối đa việc vi phạm quy chế thi như bật camera khi làm bài kiểm tra, sử dụng công cụ quay lại màn hình, tiến hành tổ chức kiểm tra trên các phần mềm chất lượng...Trước những thách thức mới, tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường đã lựa chọn nhiều giải pháp hiệu quả để tổ chức thành công những kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc, công bằng, đánh giá đúng thực lực của học sinh. 

Trước rất nhiều băn khoăn của cha mẹ, thầy cô làm sao để đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng cho kỳ kiểm tra đánh giá, trường THCS-THPT Hà Thành đã xây dựng kết hoạch cụ thể, đưa ra quy trình tổ chức thi và quy chế thi rõ ràng. Mọi thông tin chi tiết được thông báo tới từng học sinh và phụ huynh qua buổi hợp CMHS trực tuyến và đăng tải trên nhóm lớp, thu được sự đồng thuận nhất trí cao của các bậc phụ huynh. Đồng thời các phụ huynh cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chuẩn bị trang thiết bị kiết nối cho con tham dự thi, phối hợp với thầy cô giáo trong công tác giám sát thi hiệu quả. Thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu trong việc không ngừng đổi mới sáng tạo và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, các thầy cô Hà Thành sử dụng linh hoạt các công cụ và giải pháp kiểm tra đánh giá để phát huy tính trung thực, tự giác của học sinh, hạn chế tối đa việc vi phạm quy chế thi như bật camera khi làm bài kiểm tra, sử dụng công cụ quay lại màn hình, tiến hành tổ chức kiểm tra trên các phần mềm chất lượng...Trước những thách thức mới, tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường đã lựa chọn nhiều giải pháp hiệu quả để tổ chức thành công những kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc, công bằng, đánh giá đúng thực lực của học sinh. 

Bài viết của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Lan