Khối THCS

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trường THCS-THPT Hà Thành đã xác định sứ mệnh của nhà trường là đào tạo và bồi dưỡng học sinh Thủ đô theo hướng phát huy tối đa năng lực cá nhân; xây dựng và phát triển môi trường giáo dục thân thiện và hiện đại, văn hóa trung thực, nhân văn và cống hiến; góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục phổ thông tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Học tập suốt đời như là một chìa khóa để mỗi cá nhân thích ứng với những thách thức của thế kỷ XXI.

Bốn trụ cột của giáo dục mà việc học là hạt nhân với sự xác định: “Giáo dục phải được tổ chức xoay quanh bốn loại hình cơ bản mà trong một cuộc đời mỗi con người, chúng sẽ là những trụ cột của kiến thức:

  • Know: Học để biết là nắm những công cụ để hiểu.
  • Do: Học để làm là phải có những khả năng hoạt động sáng tạo tác động vào môi trường sống của mình.
  • Live Together: Học để cùng chung sống là tham gia và hợp tác với những người khác trong mọi hoạt động của con người.
  • Be: Học để làm người là sự tiến triển quan trọng nảy sinh từ ba loại hình trên”.

Bên cạnh đó, để giúp học sinh trở thành người tích cực, tự tin, biết cách tổ chức cuộc sống, nhanh chóng thích ứng với sự phát triển của thời đại 4.0 từ đó đạt đến những thành công trong công việc, nhà trường chú trọng phương pháp giáo dục rèn luyện 4 nhóm kỹ năng cần thiết cho trẻ ở thể kỷ 21 bao gồm: Kỹ năng giao tiếp (Communication); Tư duy phản biện (Critical Thinking) ; Tính sáng tạo (Creativity) & Kỹ năng hợp tác (Collaboration).

Nhà trường luôn không ngừng đổi mới vì sự tiến bộ của từng học sinh và vươn mình trưởng thành được đánh dấu bởi sự tăng trưởng về số lượng học sinh và quy mô đào tạo.