Học bổng

Do có sự thay đổi về công thức tính điểm thi tuyển sinh vào 10 THPT của Thành phố Hà Nội năm học 2019-2020, trường THCS – THPT Hà Thành thông báo tới các bậc phụ huynh và các em học sinh về việc điều chỉnh chính sách học bổng khuyến khích học tập dành cho các em nhập học vào trường  cụ thể như sau:

  • Tặng học bổng trị giá 100% (Miễn hoàn toàn học phí) cho:
  • Học sinh vào lớp 10 đạt từ 43 điểm trở lên trong kì thi của sở GDĐT Hà Nội năm học 2019-2020. Học bổng trị giá 20 triệu đồng.
  • Tặng học bổng trị giá 50% (Miễn 50% học phí) cho:
  • Học sinh vào lớp 10 đạt từ 41 đến 42,75 điểm trong kì thi của sở GDĐT Hà Nội năm học 2019-2020. Học bổng trị giá 10 triệu đồng.
  • Tặng học bổng trị giá 30% (Miễn 30% học phí) cho:
  • Học sinh vào lớp 10 đạt từ 40 đến 40,75 điểm trong kì thi của sở GDĐT Hà Nội năm học 2019-2020. Học bổng trị giá 6 triệu đồng.
  • CHÚ Ý: Trường hợp học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi cấp THCS thì sẽ được hưởng thêm mức điểm cộng để xét học bổng cụ thể như sau:

+ Đạt 4 năm HSG THCS: Cộng 2,0 điểm;

+ Đạt 3 năm HSG THCS: Cộng 1,5 điểm;

+ Đạt 2 năm HSG hoặc 01 năm HSG lớp 9 THCS: Cộng 1,0 điểm;

+ Đạt 1 năm HSG THCS: Cộng 0,5 điểm.

  • Đối với những học sinh được tặng học bổng năm học 2019-2020 và đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm học này thì năm học sau (2020-2021) sẽ được tặng mức học bổng 20% học phí.
  • Trường hợp học sinh được hưởng nhiều chính sách học bổng, sẽ được tính một chính sách ưu đãi cao nhất.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2019

TL HĐQT Nhà trường

 

Ths Nguyễn Sáu Quyền